:
DINAMIKA


Animasi 1. Percepatan akibat gaya

     Gaya konstan yang kekerja pada benda menyebabkan percepatan benda, permasalah- an sekarang sejauh mana kereta atau kendaraan dapat memberikan gaya konstan. Pengalaman mengendarai kendaraan pada jarak awal mungkin dapat memberikan gaya dorong mendekati konstan sehingga kendaraan bergerak dipercepat. Gaya dorong kendaraan dilawan oleh gaya penghambat ke arah belakang pada saat tertentu gaya dorong sama dengan gaya penghambat atau resultan gaya nol akhirnya kendaraan tidak dapat dipercepat lagi. Sekali lagi Percepatan yang terjadi pada benda disebabkan oleh gaya yang bekerja pada benda itu. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda nol maka benda akan diam atau bergerak beraturan (awal benda bergerak beraturan).

Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda.

dinamika_rum1

     Benda bergerak dipercepat berarti berlaku gerak berubah beraturan GLBB. Sebagai contoh Jika kereta memberikan gaya konstan 800 Newton selama 30 detik dan massa gerbong 400 kg anggap tidak ada gaya yang menghambat. Tentukan:

  • Jarak yang ditempuh selama gaya bekerja.
  • Besar kecepatan kereta sesaat setelah gaya tidak bekerja 
  • Jarak yang ditempuh 50 detik setelah gaya tidak bekerja

dinamika_rum2

Animasi 2. Tiga sistem gerak

     Dalam menyelesaikan pernasalahan gerak tetap berpedoman pada jumlah gaya penyebeb percepatan, langkah awal mungkin lebih baik menentukan percepatan sistem kemudian ke bagiannya. Katrol licin sehingga gaya tegangan tali sama di setiap titik dan massa tali diabaikan sehingga panjang pendek tali tidak mempengaruhi hanya sebagai penyempurna sistem gerak.

 

dinamik_rum3

 

     Gaya tidak hanya gaya tarikan contoh lain gaya dorong perhatikan berikut.

dinamika3

Gb1. Gaya dorong dan tarik m1

     Sekarang coba tidak perlu dihitung di atas kertas langsung dijawab. Berapa gaya tarik dan gaya dorong terhadap m2 pada Gb1. Mula-mula tentukan percepatan sistem. Berapa hasilnya? Betul 3 ms-2. Berapa gaya yang diperlukan m2 untuk  a=3 ms-2? Betul F=1200 N.

Selamat mencermati sistem yang lain pasti mudah, OK!

 

tz-fisika.net   Full Animation Physics 

Add comment


Security code
Refresh